cam kết giao hàng lazmall

Tôi không thấy ký hiệu Cam kết thời gian giao hàng trên trình duyệt web

Tính năng chỉ hiển thị trên ứng dụng Lazada và chưa hỗ trợ trên trình duyệt web (PC/Desktop) Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/tai-sao-toi-khong-nhin-thay-ky-hieu-cam-ket-thoi-gian-giao-hang-tren-trinh-duyet-web-pcdesktop-8689.html

Tôi không thấy ký hiệu Cam kết thời gian giao hàng trên trình duyệt web Read More »

Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall có áp dụng cho Điểm nhận hàng?

Không, điểm nhận hàng không bao gồm trong Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/cam-ket-thoi-gian-giao-hang-cho-hang-lazmall-co-ap-dung-cho-diem-nhan-hang-8682.html

Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall có áp dụng cho Điểm nhận hàng? Read More »

Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng?

Mác cam kết thời gian giao hàng được thể hiện bằng 2 ký hiệu tại trang sản phẩm: Đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và có thể được vận chuyển trong cùng ngày (đến 23:59) hoặc ngày tiếp theo (đến 23:59) sau thời điểm xác nhận đơn hàng. Đề

Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng? Read More »

Khi nào tôi nhận được bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall?

Giá trị bồi thường Lazada sẽ bồi thường cho bạn một lần cho mỗi đơn hàng. Khoản bồi thường sẽ là Voucher 20.000VND (hạn sử dụng là 30 ngày kể từ ngày nhận bồi thường) nằm trong Ví voucher vào ngày kế tiếp khi đơn hàng được giao thành công đến bạn. Lưu ý Chỉ

Khi nào tôi nhận được bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall? Read More »

Vì sao tôi không được bồi thường cam kết giao hàng lazMall

Bạn không thỏa mãn điều kiện cam kết giao hàng LazMall Chỉ bồi thường một lần cho mỗi đơn hàng Nếu một đơn hàng được chia thành 2 kiện và cả 2 kiện được giao hàng trễ, chúng tôi chỉ bồi thường cho bạn 1 lần. Địa chỉ giao hàng không đúng Địa chỉ giao

Vì sao tôi không được bồi thường cam kết giao hàng lazMall Read More »

Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall là gì?

Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall Chỉ gói hàng đánh dấu mác Cam kết thời gian giao hàng. Chỉ có một khoản bồi thường cho mỗi đơn hàng. Ví dụ: nếu một đơn hàng được chia thành 2 kiện và cả 2 kiện được giao hàng trễ, việc bồi thường

Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall là gì? Read More »