Vì sao tôi không được bồi thường cam kết giao hàng lazMall

Bạn không thỏa mãn điều kiện cam kết giao hàng LazMall

Chỉ bồi thường một lần cho mỗi đơn hàng

Nếu một đơn hàng được chia thành 2 kiện và cả 2 kiện được giao hàng trễ, chúng tôi chỉ bồi thường cho bạn 1 lần.

Địa chỉ giao hàng không đúng

Địa chỉ giao hàng cho sản phẩm thuộc LazMall sai hoặc không đầy đủ.

Từ chối thanh toán

Bạn từ chối chấp nhận hoặc thanh toán cho sản phẩm thuộc LazMall

Thanh toán không thành công

Bạn thực hiện thanh toán không thành công cho sản phẩm thuộc LazMall để đủ điều kiện Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall, sau ngày được hiển thị tại trang Xác nhận đơn hàng.

Yêu cầu thay đổi thông tin đơn hàng

Bạn yêu cầu thay đổi bất kì thông tin liên quan đến thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng hoặc phương thức giao hàng sau khi đơn hàng được xác nhận

Không liên lạc được với người nhận

Bạn không có mặt để nhận sản phẩm LazMall khi Lazada tìm cách giao hàng hoặc bất kể lý do dẫn đến giao hàng không thành công.

Giao hàng thất bại bất khả kháng

Việc giao hàng không thể được giao đến địa chỉ của bạn vì lí do gián tiếp hoặc trực tiếp do sự kiện hoặc thất bại nằm ngoài tầm kiểm soát của Lazada, bao gồm thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, cách mạng, hành động hoặc bất kể đe dọa từ khủng bố hoặc bạo loạn.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/tai-sao-toi-khong-duoc-boi-thuong-8675.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *