đơn hàng laz

Trạng thái đơn hàng “Thanh toán đang được xử lý” là gì?

Thông thường trạng thái này thể hiện cho những giao dịch chưa thành công với Lazada, bạn có thể lựa chọn thực hiện thao tác sau: Thực hiện hoàn tất thanh toán đơn hàng Lazada Bước 1: Vào đơn hàng “Chờ thanh toán” Bước 2: Chọn “Hoàn tất thanh toán” Thực hiện hủy đơn hàng

Trạng thái đơn hàng “Thanh toán đang được xử lý” là gì? Read More »