Tôi có thể Thay đổi địa chỉ thu hồi hàng không?

Tôi có thể Thay đổi địa chỉ thu hồi hàng không?

Để thay đổi địa chỉ thu hồi, ở bước tạo yêu cầu trả hàng, bạn vui lòng chọn Đổi địa chỉ tại mục Vị trí kiện hàng.

Sau đó, bạn chọn Thêm địa chỉ (thêm thông tin về địa chỉ mới) hoặc Chỉnh sửa (chỉnh sửa thông tin địa chỉ hiện tại) để được thu hồi hàng theo địa chỉ mới.

Tham khảo bài viết TẠI ĐÂY để tham khảo cách tạo Yêu cầu trả hàng tương ứng với tình trạng sản phẩm của bạn.

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/toi-co-the-thay-doi-dia-chi-thu-hoi-hang-khong-14559.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *