thời gian hoàn tiền

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả

Nếu quý khách nhận được sản phẩm không phải hàng chính hãng, vui lòng ghi chú rõ trong Phiếu đổi trả trực tuyến rằng bạn muốn đổi trả với lý do hàng giả, nhái. Khi Phiếu yêu cầu đổi trả được tạo thành công, Quý khách sẽ nhận được một email hướng dẫn bổ sung

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả Read More »

Thời gian nhận được tiền hoàn từ Lazada

Nếu Quý khách đã thực hiện gửi sản phẩm đổi trả về Lazada, Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn lại theo phương thức hoàn tiền mà Quý khách đã chọn, sau khi quá trình kiểm tra sản phẩm đổi trả được xác nhận đủ điều kiện đổi trả tại kho. Thời gian hoàn tiền

Thời gian nhận được tiền hoàn từ Lazada Read More »

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì?

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của ngữ cảnh, trong Điều Khoản này: “Hoàn tiền nhanh” có nghĩa là việc hoàn tiền cho Khách hàng đối với một mặt hàng trả lại được thực hiện tại địa điểm Khách hàng giao mặt hàng trả lại cho Lazada. * Lazada được quyền quyết định theo

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì? Read More »