Thời gian nhận được tiền hoàn từ Lazada

Thời gian Lazada hoàn tiền, khi nào Lazada hoàn tiền

Nếu đã thực hiện gửi sản phẩm trả hàng về Lazada, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại theo phương thức hoàn tiền đã chọn, sau khi quá trình kiểm tra sản phẩm được xác nhận đủ điều kiện. Thời gian hoàn tiền cho từng phương thức như sau:

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/sau-bao-lau-ke-tu-luc-toi-gui-tra-san-pham-lazmall-thi-toi-nhan-duoc-tien-hoan-lai-5774.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *