Làm sao thực hiện trả hàng cho đơn hàng sản phẩm của LazMall?

LazMall cung cấp chính sách 15 ngày trả hàng dễ dàng, cho phép quý khách trả sản phẩm trong vòng 15 ngày từ lần giao hàng đầu tiên. Theo như chính sách trả hàng của Lazda, Quý khách cần điền Phiếu trả hàng trực tuyến trên tài khoản Lazada của Quý khách. Để biết thêm thông tin về cách trả hàng trên Lazada, vui lòng tham khảo tại đây để trả hàng cho Lazada và tại đây để trả hàng trực tiếp cho nhà bán hàng.

Lưu ý: Để chắc chắn ràng đơn hàng của Quý khách đáp ứng các điều kiện trả hàng, vui lòng tham khảo bài viết: Điều kiện nào áp dụng khi trả hàng tại Lazada.vn?

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/lam-sao-de-toi-thuc-hien-tra-hang-cho-don-hang-san-pham-cua-lazmall-5670.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.