đổi trả sản phẩm

Làm gì khi thiếu hàng/không nhận được hàng từ Lazada?

Trạng thái sản phẩm trên hệ thống được cập nhật là “Đã giao hàng”. Thuộc chính sách trả hàng và trong thời hạn trả hàng. “Tình trạng thực tế của sản phẩm” phải tương ứng với “Lý do trả hàng” mà bạn chọn khi tạo Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền.

Làm gì khi thiếu hàng/không nhận được hàng từ Lazada? Read More »