lazada mall

LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store

LazMall Flagship Store Là chứng nhận nhà bán hàng: Người chủ sở hữu thương hiệu (brand owner) Người phân phối độc quyền thương hiệu (exclusive distributor). LazMall Certified Store Chứng nhận nhà bán hàng là người phân phối không độc quyền, nhưng được uỷ quyền hợp pháp bởi người chủ sở hữu thương hiệu hoặc

LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store Read More »

Tôi tin rằng dữ liệu cá nhân của tôi tại Lazada có thể đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn tại Lazada đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua tính năng Chat Now (Trò Chuyện Trực Tuyến). Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/i-believe-my-personal-data-at-lazada-may-have-been-breached-what-should-i-do-9816.html

Tôi tin rằng dữ liệu cá nhân của tôi tại Lazada có thể đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì? Read More »

Chính sách chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của Lazada

Đối với việc tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo quốc gia nhận thông tin này đã có tiêu chuẩn bảo vệ về thông tin cá nhân tương ứng với hoặc đạt đến tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của

Chính sách chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của Lazada Read More »

Lazada lưu dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi vẫn cần việc lưu giữ thông tin này nhằm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép của pháp luật hiện hành. Thời

Lazada lưu dữ liệu cá nhân trong bao lâu? Read More »

Dữ liệu cá nhân của tôi trên Lazada đã được sử dụng như thế nào?

Xin lưu ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích. Các mục đích này sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và mối quan hệ của bạn với chúng tôi, ví dụ, bạn là

Dữ liệu cá nhân của tôi trên Lazada đã được sử dụng như thế nào? Read More »

Lazada có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với các bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các công ty liên kết cho một số các mục đích nhất định được quy định trong Chính Sách chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực

Lazada có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với các bên thứ ba không? Read More »

Dữ liệu cá nhân của tôi được sử dụng hoặc tiết lộ như thế nào khi tôi tham gia các trò chơi của Lazgame?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ từ việc bạn tham gia vào hoặc chơi bất kỳ trò chơi Lazgame nào. Ví dụ như việc hiển thị tên người dùng của bạn trên bảng xếp hạng trò chơi hoặc hiển thị video của bạn trên bảng tin chia sẻ các nội

Dữ liệu cá nhân của tôi được sử dụng hoặc tiết lộ như thế nào khi tôi tham gia các trò chơi của Lazgame? Read More »