trả hàng

Sau bao lâu kể từ lúc tôi gửi trả sản phẩm LazMall Lazada thì tôi nhận được tiền hoàn lại?

Nếu Quý khách đã thực hiện gửi sản phẩm đổi trả về Lazada, Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn lại theo phương thức hoàn tiền mà Quý khách đã chọn, sau khi quá trình kiểm tra sản phẩm đổi trả được xác nhận đủ điều kiện đổi trả tại kho. Thời gian hoàn tiền

Cung cấp gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng cho yêu cầu trả hàng?

Khi nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng từ Lazada,  Quý khách vui lòng làm theo các bước sau: – Bước 1: Xem chi tiết nội dung (2) Lazada yêu cầu tại mục “Lịch sử trò chuyện” (1). – Bước 2: Chọn “Cung cấp bằng chứng” – Bước 3: Cung cấp nội dung chứng