trả hàng Lazada

Tạo Yêu cầu trả hàng cho một sản phẩm trong combo linh hoạt?

Vì đơn hàng của bạn đã được trợ giá bởi Nhà bán hàng, Lazada rất tiếc không thể hỗ trợ bạn tạo Yêu cầu trả hàng cho 1 sản phẩm trong flexi-combo/ combo linh hoạt. Đối với trường hợp này, bạn cần tạo Yêu cầu trả hàng cho TOÀN BỘ sản phẩm trong combo.

Tạo Yêu cầu trả hàng cho một sản phẩm trong combo linh hoạt? Read More »

Làm gì khi thiếu hàng/không nhận được hàng từ Lazada?

Trạng thái sản phẩm trên hệ thống được cập nhật là “Đã giao hàng”. Thuộc chính sách trả hàng và trong thời hạn trả hàng. “Tình trạng thực tế của sản phẩm” phải tương ứng với “Lý do trả hàng” mà bạn chọn khi tạo Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền.

Làm gì khi thiếu hàng/không nhận được hàng từ Lazada? Read More »